Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu o nosnosti 32 t. Hlavní cíl práce je návrh a výpočet vybraných součástí pojezdového mechanismu a součástí bezprostředně souvisejících. Práce obsahuje výběr konstrukčního řešení, návrh pohonu motorem s převodovkou a brzdou, pojezdová kola, spojky, ložiska, předlohový a hnaný hřídel. Dále práce obsahuje pevnostní výpočty vybraných komponent. Součástí práce je také výkresová dokumentace.
This bachelor work describes the design of running gear bridge crane trolley with lifting capacity 32 tons. The main objective of this work is the design and calculation of selected components of the running mechanism and parts directly related. The work contains a selection of design solutions, design drive motor with gearbox and brake, couplings, bearings, countershaft and output shaft. The work includes stress analysis of selected components. The work also includes drawing documentation.
Description
Citation
BLÁHA, D. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO