NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Polyfunkční dům na nároží ulic Bratislavská a Stará, obsahuje kromě funkce bydlení, také sportovní centrum s kavárnou, pronajímatelné komerční a administrativní prostory. Doplňuje chybějící zástavbu dané lokality, v nároží však ustupuje a vytváří malý veřejný prostor doplněný dominantou – stromem. Vnitroblok je navrhován jako park s rostlou zelení a jezírkem pro vytvoření přirozeného prostředí. V domě jsou byty různých velikostí a kvalit odstupňovaných od ulice dále do vnitrobloku. V podzemí jsou dvě podlaží garáží, kde je umístěno dohromady 93 parkovacích míst, z toho 10 pro handicapované.
Multifunctional house on the corner of the streets Bratislavska and Stara, contents apartements, sport centre with coffée, comercial and administrative places for rent. It completes vacant lot, there is a small public place in the corner which is shifted. There is also a great tree as a dominant. Courtyard is projected as a park with the trees, grass and the small lake for create the more natural enviroment. In the house there are an apartements of different areas and quality leveled from the street to courtyard. There are two floors which contents 93 parking places under the ground.
Description
Citation
MATYÁŠOVÁ, J. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Pavel Šrubař (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO