Luxmetr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje problematice měření pracovního osvětlení, se zaměřením na návrh luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Účelem tohoto zařízení je stanovit míru osvětlení v místnosti. Z těchto dat zjistíme, zda je pro danou činnost vykonávanou na pracovišti zvolen vhodný zdroj světla. Práce má dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V první části autor popisuje a přibližuje problematiku osvětlování a upřesňuje, jaké světelné zdroje jsou pro dané pracoviště vhodné. Také zmiňuje, jaké součástky jsou vhodné pro sestavení luxmetru a parametry přístroje. Druhá část se věnuje samotnému sestavení a výsledkům z měření při kalibraci luxmetru. Součástky pro přístroj autor vybral po důkladné rešerši literatury a důraz kladl také na jejich bližší charakteristiku.
This thesis deals with the matter of measuring working light with the aim to design a luxmeter with the range of 50 – 1000 lx. The purpose of this device is to define the amount of light in the room. From these measurements we can get the information if the source of the light is good enough for the type of work which is being processed in the room. The thesis has two main parts – theoretical research and practical suggest of completing the device. In the first part the author describes the matter of illumination and tries to state which light source is good for different workplaces. The second part is mainly practical and it deals with the completion of the lumeter. Also it talks about the calibration measurements of the device. The components for this luxmeter were picked up after a literary research. The author also emphasises further characteristics of each component.
Description
Citation
VELÍM, M. Luxmetr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO