Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 479/8 v obci Liběšice. Jedná se o novostavbu nepodsklepeného RD se dvěmi nadzemními podlažími. Dům je nepravidelného půdorysu, postaven ze systému PORTHERM a zastřešen sedlovou střechou.
The bachelor project Family house is compiled in a from of project documentation which comprises all the requisites required by current regulations. The designed house is placed on the sites numbered 497/8 in village Liběšice. This is a new building without basement with two floors. The house has an irregular floor plan, is built from the system POROTHERM and is covered with a gable roof.
Description
Citation
ŽÁK, J. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO