Rozvoj obchodních aktivit cestovní agentury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit franšízové pobočky cestovní agentury Invia, která se nachází v Kuřimi nedaleko Brna. V teoretické části jsou vysvětleny podstatné pojmy a definovány analýzy, které budou následně aplikovány. Výstupem bakalářské práce je návrh spočívající v založení cestovní kanceláře, což povede k rozšíření nabídky, zvýšení konkurenceschopnosti a rovněž celkových zisků podniku.
The bachelor thesis deals with the development of business activities of a franchise of travel agency Invia located in Kuřim close to Brno. In the theoretical part are explained the significant concepts and are defined the analysis, which are going to be subsequently apply. The output of the bachelor thesis is a proposal of a foundation of its own travel agency which will help to extend an offer, to increase competitiveness and also overall profits of the company.
Description
Citation
PITLOVÁ, V. Rozvoj obchodních aktivit cestovní agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázka vedoucího práce: Jaké cíle budou podkladem pro podnikatelský plán? Proč zamýšlíte plán nechat vytvořit externí cestou? V práci chybí explicitně vyjádření SMART cílů. Můžete doplnit? (finanční, prodejní, marketingový cíl?). - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Který z uvedených návrhů považujete za klíčový a proč? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: Který z návrhů je nejdůležitější? - Odpovězeno Prof. Škapa: Daň z příjmu fyzických osob je v jaké výši? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO