Podnikatelský záměr založení společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro otevření maloobchodní prodejny se spodním prádlem. V první části se snažím shrnout všechna teoretická fakta a východiska, která souvisí s daným tématem, v praktické části se budu zabývat vytvořením podnikatelského záměru pro novou prodejnu včetně důležitých analýz.
The aim of my bachelor’s thesis is to create a business plan for opening retail store with the underwear. In the first part, I want to summarize all theoretical facts connected with this topic; in the second i.e. practical part, I would like to create a business plan for new store including important analysis.
Description
Citation
HLADÍKOVÁ, J. Podnikatelský záměr založení společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázka oponenta prof. Hynek: Premýšlela autorka nad dalšími možnostmi diferenciace připravované maloobchodní prodejny (ať již v oblasti prodávaného zboží či poskytování služeb)?/odpovězeno otázka oponenta prof. Hynek: Vy výpočtech autorka pracuje s konstatní výší mesičních tržeb. Podléhá prodej uvažovaného zboží sezónním vlivům?/odpovězeno Ing. Benář: Které z příležitostí byste chtěla nejdříve uchopit a proč? /odpovězeno doc. Zich: připomínky k práci - nesprávne citování doc. Zich: Co bude hlavním problémem při prodeji přes e-shop?/odpovězeno doc. Zich: Proč jsou ceny produktů tak nízké?/odpovězeno doc. Zich: Podle čeho jste stanovila hranici 6 let?/odpovězeno doc. Zich: Proč jste se nepustila do výpočtu Bodu zvratu?/odpovězeno doc. Zich: Co jsou to mzdové náklady a co zahrnují?/odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO