Reálný potenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem předkládané bakalářské práce je představit základní charakteristiky jednotlivých obnovitelných zdrojů energie a posoudit jejich potenciál pro další využití v podmínkách České republiky. Na základě nastudování literárních pramenů, statistik, zahraničních zkušeností a konzultací s odborníky je zhodnoceno, kterým z těchto zdrojů se má v podmínkách České republiky smysl věnovat nebo popřípadě jakým způsobem zajistit jejich efektivnější využití. V jednotlivých kapitolách se práce podrobněji věnuje charakteristikám daného zdroje obnovitelné energie a v závěrečných kapitolách je provedeno hodnocení z ekonomického a ekologického hlediska.
The aim of this thesis is to present the basic characteristics of renewable energy sources and assess their potential for further use in the Czech Republic. Based on studying literature, statistics, foreign experience and consultation with experts is reviewed which of these resources in the Czech Republic give meaning or how to ensure their effective use. The individual chapters of the thesis describe in detail the characteristics of renewable energy and in the final chapter are reviewed economic and environmental terms.
Description
Citation
TOFEL, J. Reálný potenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO