Sloupový jeřáb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sloupového jeřábu určeného k zdvihovým operacím při manipulaci s přepravkou u kontrolní stanice. Jeřáb s nosností 80 kg, délkou vyložení ramene 2250 mm a výškou zdvihu 2800 mm disponuje řetězovým kladkostrojem a manipulačním prostředkem PGS. Práce obsahuje konstrukční návrh sloupového jeřábu a návrhové a kontrolní výpočty klíčových uzlů. Součásti práce je výkresová dokumentace obsahující celkovou sestavu a výrobní výkresy sloupu a výložníku.
This bachelor thesis describes the design of the pillar crane intended for a lifting operations while handling the container at the control station. Cranes with lifting capacity 80 kg, unloading arm length 2250 mm and height of 2800 mm stroke has a chain hoist and handling instrument PGS. The bachelor thesis includes construction design of the pillar crane and design and check calculations of key nodes. The bachelor thesis includes drawings comprising general assembly and production drawings pillar and boom.
Description
Citation
NEKUŽA, P. Sloupový jeřáb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO