Shluková analýza v oblasti biosignálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím shlukové analýzy při vyhodnocování dlouhodobých elektrokardiogramů (EKG). Pro předzpracování EKG záznamu byla použita lineární filtrace. Segmentování EKG signálu na jednotlivé srdeční cykly bylo provedeno na základě detekce QRS komplexu a následné aplikaci algoritmů dynamického borcení časové osy. K aplikaci všech uvedených postupů a interpretaci výsledků byl vytvořen v prostředí Matlab program Shluková analýza. Výsledky práce potvrzují, že shluková analýza je schopná rozpoznat srdeční arytmie typické tvarovou odlišností od normálních srdečních cyklů.
This diploma thesis deals with cluster analysis for long-term electrocardiograms (ECG) clustering. The linear filtration is used for ECG preprocessing. The ECG sign segmenting in single heart cycles is based on the detection QRS complex and consequently to an application of dynamic time warping algorithms. To an application of all these mentioned processes and to results interpretation, a program called Cluster analysis has been created in the Matlab background. The results of this diploma thesis confirm that cluster analysis is able to distinguish cardiac arrhythmias which are typical with their shape distinctness of normal heart cycles.
Description
Citation
KALOUS, S. Shluková analýza v oblasti biosignálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Münz, CSc. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
1. Student prezentoval výsledky své práce na téma Shluková analýza v oblasti biosignálů. 2. Čtení posudků vedoucího práce a oponenta. 3. Ing. Halámek. Podle jakých kritérií jste sestavil dendrogram? Student odpověděl s porozuměním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO