Podnikatelský záměr v pořádání sportovního tábora pro děti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního sportovního tábora pro děti. Zaměřuje se na strategické analýzy, především na analýzu konkurenčního prostředí, marketingový mix, kalkulace a sestavení rozpočtu tábora. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace, technické, materiálové a personální zabezpečení a vlastní návrhy řešení, nezbytné pro vytvoření nabídky podnikatelského plánu letního tábora.
The bachelors theses focuses on business plan preparation process of organizing a sports summer camp for children. It mainly describes the strategic analysis, especially the competition analysis, marketing mix, calculations and budgeting. This work includes all the necessary information, technical, material support, staffing and original suggestions for solutions needed to prepare a summer camp business plan.
Description
Citation
BECHNÁ, D. Podnikatelský záměr v pořádání sportovního tábora pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Hanušová: Jaká rizika na sebe pořadatel přijímá v případě, že pořádá tábory pro děti? - částečně zodpovězeno Ing. Hornungová: Kde chcete tábor pořádat? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO