Dědeček

Abstract
Ve své bakalářské práci zpodobňuji svého dědu, prostřednictvím sochy v životní velikosti. Hlavní důraz kladu na povrchové zpracování sochy, kdy za pomocí fotografií imituji proces texturování, který obvykle probíhá ve virtuálním prostředí. Já ho však dosahuji ručně tím, že pořízené fotografie sama stříhám a lepím. Výsledná socha tak působí velmi živě, až naturalisticky.
In my bachelor thesis I portray my grandfather as a life-size sculpture. The main emphasis is on the surface treatment of the sculpture, where I imitate the texturing process using photographs, which usually takes place in a virtual environment. The resultant statue is very lively, even naturalistic.
Description
Citation
AUEROVÁ, V. Dědeček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Milan Houser (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) MgA. Břetislav Malý (člen)
Date of acceptance
Defence
Předseda komise zahájil obhajobu představením studentky. Ta přednesla svoji obhajobu a po ní následovalo přečtení posudků vedoucího i oponenta. Práce studentky byla v obou posudcích doporučena k obhajobě, na dotazy vznesené v posudcích studentka uspokojivě odpověděla. Předseda vyzval komisi k volné diskuzi a dotazům, studentka reagovala a odpovídala. Dotazy vznesli: p. Serec, Sobotka, Hládeková, Rathouský, Malý...Rozprava se vztahovala především k formálním vztahů díla a nesla se v kladném duchu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO