Potenciál využití biomasy na území České republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je zaměřit se na rozdělení a využití alternativního, obnovitelného zdroje energie - biomasy, jako zdroje tepelné a kombinované tepelné elektrické energie a zároveň posoudit možnosti dalšího růstu spotřeby biomasy na území České republiky. V práci budou uvedeny jednotlivé druhy biomasy, možnosti a potenciál jejich využití v praxi a návrh využití dle Akčního plánu pro biomasu.
Main task of this bachelor work is to focus on splitting and usage of alternative, renewable energy source – biomass, as a source of thermal and combined electrical energy and to review possibility of increasing of consumption of this source on territory of the Czech Republic. In this work certain kinds of biomass, potential and possibility of it’s usage suggestion for utilization, according to Action plan for biomass and main ways of it’s development will be presented.
Description
Citation
KLÍMOVÁ, J. Potenciál využití biomasy na území České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO