Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě dnešního obecního úřadu a prodejny potravin. V místě nového centra vznikne zóna obchodu, služeb a samosprávy, dále zóna obytná a zóna rekreační. Nové centrum je řešeno a doplněno ve 3 fragmentech. V prvním je zrekonstruován obecní úřad, prodejna potravin a postaveny objekty pro obchod a služby, lékař, pošta, úřad, dále počítáme s výstavbou 2 podlažního bytového domu. Ve druhém fragmentu bude zrekonstruována škola, bude vystavěn obytný okrsek s domem s pečovatelskou službou, s byty pro mladé páry, rodinné domy. Vybuduje se multifunkční sportoviště pro občany obce. Ve třetím fragmentu bude postaven dům s apartmánovými byty a wellness centrem. Současně bylo navrženo nové funkční využití území.
I deal with the development of village Kunčice under Ondřejník in my master´s thesis. The task is a finding of an optimal positron of the center in the inhomogenous building structure. After many considerations I choose the villagecenter in the place of today´s office and the supermarket. The new center will be consist from the three parts. First is a part of the commerce, services, post office, and the doctor. In this part will be rebuilded old officebuilding and supermarket and will be builded new supermarketstore and new building of stores, and new apartment building. In the second part will be rebuilded schoolbuilding and the kindergarden. The old playground will be recultivated and also livingdistrict for seniors will be builded,for zouny merrids and families. In the third part of new center the apartaments building and wellness centre will be builded. I proposed a new function´s use of landscape of Kunčice under Ondřejník together with villagecenter.
Description
Citation
KASAN, M. Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Roman Antl (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Vladimír Kozumplík (člen)
Date of acceptance
2009-07-16
Defence
Student představil projekt, reagoval na otázky oponenta a vedoucího práce, následovala diskuse.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO