On-line marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsah této bakalářské práce se zabývá marketingovou komunikací obchodů EXE Jeans. Tyto obchody prodávají smíšené zboží od více značek a jsou rozšířeny v oblasti celé České republiky. V první části práce jsou pokryty a vysvětleny teoretické pojmy úzce spjaty se zadaným tématem. V druhé, praktické části se pak dále zaměřuji na analýzu současného stavu vybrané společnosti, jejího prostředí a možných zlepšení v návrhové části, které jsou hlavním cílem této práce.
This bachelor thesis focuses on marketing communication of EXE Jeans shop which is a retail store with many branches over Czech Republic. In the first part, there will be covered and explained theoretical foundations which are closely connected to the topic that I am working on and the second, practical part furthermore includes analysis of the current state in the selected company, its environment, and possible improvements in recommendations part which are the main objective.
Description
Citation
KOLLÁR, J. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Miroslav Mandel (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-25
Defence
questions of supervisor - answered questions of reviewer - answered Ing. Mandel: You mention new proposal of online marketing, is company going to use your results? - answered Did you use specific segmentation of customers by online marketing? - answered
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO