Nástroje managementu kvality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována definici jakosti, jejím historickým vývojem, základními koncepcemi, které pomáhají jakost definovat a v závěru kapitoly je uveden přehled tzv. otců jakosti. Ve druhé kapitole jsou popsány nástroje, které se k řízení jakosti používají. Jsou rozděleny do dvou skupin - sedm základních nástrojů jakosti a sedm nových nástrojů.
This bachelor‘s thesis is written in the form of literature search. Main goal is to map the tools and methods that are designed to improve and sustain the required level of quality. The text is divided into two chapters. The first chapter is devoted to the definition of quality, its historical development, basic concepts that help define quality and in the end is a list of so called fathers of quality. The second chapter describes the tools that are used for quality control. They are divided into two groups - the seven basic tools of quality, and seven new tools.
Description
Citation
HUSÁK, M. Nástroje managementu kvality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Petr Koška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO