Návrh síťové infrastruktury polyfunkční budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá designem implementace síťové infrastruktury do nově vystavovaného polyfunkčního objektu. Vychází z podkladů stavebních plánů a požadavků zadavatele. Bakalářská práce obsahuje teoretické podklady nezbytné k analýze potřeb uživatele a návrhu vhodného řešení. Výsledek návrhu je prezentován v podobě plánů objektu s vedením tras, doporučenými prvky infrastruktury a souhrnu ve vykalkulovaném rozpočtu na realizaci.
Thesis deals with the design implementation of network infrastructure to the newly exhibited multipurpose building. I tis based on materials of construction plans and client requirements. Bachelor thesis contains theoretical background necessary to analyze user needs and design appropriate solutions. Result proposal is presented in the form of plans for the facility with management routes, recommended infrastructure elements and a summary of the calculated budget implementation.
Description
Citation
KOBLIHA, J. Návrh síťové infrastruktury polyfunkční budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno. Otázky oponenta: zodpovězeno. Dr. Chvátalová: Myslíte si že by někdo požadoval připojení do sítě na toaletě? - zodpovězeno. Doc. Sedláček: Co je to kvalita? - zodpovězeno. Dr. Neuwirth: Jak jste odhadoval rozpočet projektu? - zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO