Testování výkonnosti aktivních síťových prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V současné době se rozvíjí hlasové a televizní služby přes sítě nad IP. Tyto služby kladou velké nároky na výkon aktivních síťových prvků. Pokud chceme zjistit, zda dané zařízení splňuje nároky na přenos, je potřeba jeho výkonnost otestovat. K testování výkonu jednotlivých zařízení se mohou použít hardwarové či softwarové aplikace. Testy by měly splňovat požadavky kladené standardem RFC 2544. V dnešní době neexistuje žádná volně dostupná aplikace, která by podle daného standardu prováděla všechny testy požadované standardem. Tato práce se zabývá návrhem a implementací testovací aplikace pro aktivní síťové prvky podle standardu RFC 2544.
At the present time voice and TV services deploy over IP networks. These services put high requirements on network devices. To find out if an device covers these requirement we need to pass efficiency tests on the device. Hardware and software tools can be used for testing. Tests should match requirements based by RFC 2544. Nowadays there isn't any free available application that should do all tests according to the standard. This work deals with proposal and implementation testing application for active network devices according to standard RFC 2544.
Description
Citation
VRTÍLEK, M. Testování výkonnosti aktivních síťových prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO