Výběr a implementace informačního systému pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků nově vznikající firmy a na základě této analýzy definuje požadavky na nový informační systém. Na základě těchto požadavků a na základě analýzy cílového trhu a konkurence zkoumá požadavky na informační systém. Dále popisuje postup tvorby podkladů pro tvorbu nového informačního systému na míru. Nakonec navrhuje způsob a průběh implementace nového informačního systému.
This thesis is focused on requirements analysis of an emergning company and based on this analysis defines requirements for a new information system. Based on the requirements mentioned above and based on market and competition analysis, it studies requirements for a new information system. In the next part, it describes process of creating materieals needed for creating custom made information system. Finally, it describes how to implement the information system.
Description
Citation
ŠTANGLICA, J. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Klčová: Cenová politika - bude navržené řešení zpoplatněno? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO