Sběr a vizualizace dat ze simulátoru řízení vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa venuje zberu a vizualizácii dát zo simulátoru jazdy vozidlom. V teoretickom úvode sa zaoberá popisom herného enginu Unreal engine 4 a jeho editoru, rešerši webových serverov a rešerši open source databáz. V praktickej časti sa venuje zberu dát zo simulácie, porovnaniu dvoch typov zberu dát, a následne vizualizácii týchto dát.
In this bachelor thesis, I deal with the collection and visualization of data from a vehicle driving simulator. In the theoretical introduction, I deal with the description of the game engine Unreal Engine 4 and its editor, web server search, open-source database search. The practical part deals with data collection from simulation, comparison of two types of data collection, and then visualization of this data.
Description
Citation
VIATER, D. Sběr a vizualizace dat ze simulátoru řízení vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise měla námitky k náročnosti řešené práce. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na všechny dotazy komise s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO