Sestavení nové varianty výroby součásti "základová deska"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení nové technologie pro výrobu součásti „základová deska“, která má tvar plochého kvádru se stupňovitými výstupky. Součást se bude vyrábět v sérii 100 kusů. Hlavními body práce budou rozbor součásti, popis podmínek, ve kterých řešení probíhalo, popis stávající technologie, návrh nové technologie a závěrečné porovnání a vyhodnocení výsledků zkoumání. Cílem je zkompletovat efektivnější postup výroby, který by nahradil současný postup.
The bachelor thesis aims at forming a new variant of production components „sole plate“ which has a character of a flat block with stepped protrusions. The main points of the work will be component analysis, description of the conditions under which the solution was carried out, description of the current technology, proposal of a new technology as well as their final comparison and the results assessment. The work is focused on forming a more effective manufacturing process which would replace the current one.
Description
Citation
BRIŠ, T. Sestavení nové varianty výroby součásti "základová deska" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Konkretizace třídníkových čísel prací Předpoklad efektivity nově použitého nástroje Trvanlivost nástrojů při použití daných řezných podmínek V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Použité strojové vybavení 2. Kritéria opotřebení řezných nástrojů 3. Vliv nástrojových úhlů 4. Metody kontroly závitů Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO