Řezná keramika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části je uvedeno základní rozdělení řezných materiálů a jejich obecná charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, na její historii, výrobu, rozdělení a mechanicko-fyzikální vlastnosti. Ve třetí části je popsán sortiment firem Ceramtec, Iscar, Kennametal, Sandvik-Coromant, Saint-Gobain Advanced Ceramics.
Bachelor thesis deals with topic of cutting ceramics. In the first part is given a basic distribution of cutting materials and their general characteristics. The second part is focused on itself cutting ceramics, its history, production, distribution and mechanical and physical properties. In the third part is discribed assortment Ceramtec, Iscar, Kennametal, Sandvik-Coromant, Saint-Gobain Advanced Ceramics.
Description
Citation
MAŘÍKOVÁ, P. Řezná keramika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Jaké typy opotřebení mohou vzniknout na VBD z řezné keramiky, popište principy vzniku. C ose děje s břitovými destičkami z řezné keramiky po jejich opotřebení? Dají se recyklovat? Mohou se dále nějak využít? Jaké přípustné hřbetní opotřebení lze sledovat u SK a řezné keramiky? Pozice 3 na obrázku ve vaší prezentaci je opotřebení na SK ale na řezné keramice se nevyskytuje coje to za opotřebení a jak vzniká? Kde se řezná keramika vyrábí u nás v České Republice? Jaké byste doporučovala přísady , které by zlepšovaly proces řezání u řezných keramických materiálů? Uvádíte ve své práci, že mez pevnosti je u keramiky nedůležitou hodnotou, proč? Víte, jak se určuje lomová houževnatost u řezné keramiky? Když budete mít vedle sebe destičky ze SK a z řezné keramiky jak poznáte která je která? Bakalářka seznámila komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděla otázky, oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO