Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je sestrojení automatizovaného skleníku, který bude zajišťovat ideální podmínky pro orchideje ve skleníku – tj. vlhkost, teplotu, zalévání, cirkulaci vzduchu apod. První část práce se zaobírá rozborem dosavadních řešení ať už komerčních či odborných. Druhá část práce se zaobírá obecným popisem skleníku. Najdeme zde technické parametry, účel a funkci jednotlivých komponent. Třetí část se zaobírá návrhem a konstrukcí hardwaru. Ve čtvrté části nalezneme popis VHDL popisu. V posledních dvou částech se dočteme, jak byl celý skleník zkonstruován a jak ho lze ovládat.
Constriction of automated greenhouse that shall secure ideal conditions for orchids in greenhouse (e.g. humidity, temperature, watering, air circulation etc.) is objective of this work. The first part deals with the analysis of current solutions whether commercial or professional. The second part of work describes greenhouse generally, there are technical parameters, purpose and function of single components. The third part of work occupies with proposal and construction of hardware, the fourth part occupies with description of VHDL specification. We can find out in two final part how greenhouse was construct and how it is possible to have control over greenhouse.
Description
Citation
CHOVANČÍKOVÁ, L. Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil komisi s řešním své bakalářské práce a odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO