Rozvody dvoudobých motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
První část této bakalářské práce se snaží představit základní geometrii a výpočty válce, kanálů a spalovacího prostoru dvoudobého motoru. V druhé polovině jsou blíže popsaná jednotlivá provedení systému výměny náplně válců u dvoudobých motorů. V této části je snahou porovnávat je mezi sebou a zhodnotit výhody i nevýhody každého z nich. Mnohé systémy, zde uvedené, se širšího rozšíření nedočkaly, takže jsou spíše uváděny jako jeden z možných směrů vývoje v dané problematice.
In the first part of this thesis are explained, main calculations for two-stroke engine cylinder, channels and combustion chamber. In the second part are described in more detail systems scavenging of cylinders. This section is an attempt to compare them with each other and evaluate their advantages and disadvantages. Many of these systems have not spread. They are listed as other possible constructions.
Description
Citation
HAVLEN, P. Rozvody dvoudobých motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO