Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce řeší možnosti posilování konkurenceschopnosti stavební společnosti RISTEKO s.r.o. na stavebním trhu za pomocí marketingových nástrojů a prozkoumání srovnatelné konkurence s důrazem na pozitivně ovlivňující prvky úspěšnosti na stavebním trhu. Cílem mé bakalářské práce je návrh marketingové aktivity společnosti RISTEKO s.r.o. vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a možnosti získávání zakázek. Zaměřím se na analýzu současného stavu stavební společnosti, fungování jejího vnitřního a vnějšího prostředí.
The thesis solves the possibility of strengthening the competitiveness of the construction company RISTEKO Ltd. the construction market using marketing tools and explore comparable competition with an emphasis on positive elements influencing the success of the construction market. The aim of my thesis is the design of marketing activities RISTEKO s.r.o. leading to increased competitiveness and the possibility of obtaining contracts .I will focus on the analysis of the current state of civil society, the functioning of its inner cartridge and the external environment.
Description
Citation
HORÁK, T. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno RNDr. Chvátalová: Na základě čeho jste zjistil, které akce budou prospěšné? Jaký je přínos těchto akcí? - odpovězeno Ing. Novotný: Není problém rekonstrukcí v neplacení odběratelů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO