Design soustavy pro čištění potrubí v panelových domech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom predkladanej bakalárskej práce je navrhnúť design elektrického kefového stroja na čistenie vzduchotechnického potrubia v panelových domoch s dôrazom na ergonomické a estetické inovácie. Po dôkladnej technologickej analýze súčasného trhu a poznatkoch z praxe vznikol sofistikovaný, kompaktný a prívetivý design. Inováciou je hliníková priehradová konštrukcia, ktorá fixuje základné telo stroja a pracovníkovi uľahčuje manipuláciu a ďalej vznikli úložné priestory pre pracovné náradie. Výsledky tejto práce prinášajú nový pohľad na danú problematiku.
The aim of submitted bachelor´s thesis is to design a rotary brusch cleaner for cleaning air ducts in prefabricated houses putting emphasis on ergonomic and esthetic innovations. After a careful technologic analysis of current market and practical knowledge, a sophisticated, compact and homy design was created. The innovation is an aluminium truss construction, which fixes the basic body of the machine and makes it easier for the worker to manipulate and furtherly storage spaces for working tools were also created. The results of this thesis bring a new perspective on the issue.
Description
Citation
JAVORSKÝ, S. Design soustavy pro čištění potrubí v panelových domech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Mgr. Svatopluk Řezníček (člen) akad. soch. Josef Sládek, ArtD. (člen) akad. soch. Tamara Buganská (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Mgr. Svatopluk Řezníček (oponent) Uvažoval jste o vhodnosti ovládání stroje na dálku, buďto ovladačem spojeným kabelem nebo pomocí bezdrátového připojení? ZODPOVĚZENO Je možné změnit rozmístění vnitřních technických součástí vůči rozložení těžiště tak, aby se při přepravě stroje pracovalo s co nejnižší hmotností? ZODPOVĚZENO Doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Můžete blíže specifikovat samotný proces čištění? ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO