Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabýva zhodnocením finanční situace společnosti VIDEN plus, a.s. Finanční analýza je zhotovena na základě účetních výkazů z let 2009 - 2013. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska metod finanční analýzy a v části praktické jsou aplikována na vybranou společnost. Výstupem práce jsou návrhy řešení na zlepšení finanční situace podniku.
This bachelor thesis evaluates the financial situation of the company Viden plus, a.s. The financial analysis are based on the company's financial statements for 2009 - 2013. Tn the treoretical part there are theoretical background abot methods used in financial analyses and the practical part applies these methods to the selected company. The output of the thesis are proposals of solutions to improve the financial situation of company.
Description
Citation
SLOVÁČKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Grásgruber: Jakým způsobem lze zjistit stav skladu? - odpovězeno doc. Lajtkepová: Výběr faktoringových společností - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO