Metody rekonstrukce prutové soustavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na způsoby rekonstrukce prutových soustav. Účelem práce je porovnat a vyhodnotit pohyblivost a změnu zatížení v prutech pří změně prutové konstrukce. Také jsou zde provedeny metody pro výpočet prutové soustavy. Veškeré rekonstrukce a výpočty jsou prováděny na jednoduché mostní příhradové konstrukci. V závěru práce byl použit program ANSYS k zobrazení deformace a zatížení rekonstruované soustavy.
This work is focused on ways of reconstruction bar systems. The purpose of the study is to compare and evaluate the mobility and load change in the bars in case of change the bar structure. There are also carried out the methods for calculating the bar system. All reconstructions and calculations are performed on a simple truss bridge construction. ANSYS software was used to view the reconstructed deformation and loading system at the end of work.
Description
Citation
KOUŘIL, J. Metody rekonstrukce prutové soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Diplomant prezentoval komisi svou bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta a další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO