Univerzální frézka se 4. osou řízenou dělicím přístrojem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá typy a možnostmi využití dělicích přístrojů na univerzálních frézkách. Jsou představeny základní typy dělicích přístrojů a způsoby dělení, které jsou využívány. Téma zahrnuje druhy nástrojů, které jsou často používané ve spojení dělicího přístroje a univerzální frézky. Jsou prezentovány vhodné případy, ve kterých lze dělicí přístroj využít v současné době, někdy i ve spojeni s číslicově řízenými stroji. Proces úhlového otáčení obrobku je ilustrován na hřídeli při výrobě rovnobokého drážkování na univerzální frézce.
The bachelor thesis deals with types and facilities of applying the dividing head on the universal milling machines. Basic types of milling machines and ways of dividing are introduced. The topic includes types of cutting tools which are often used together with the dividing head and the universal milling machine. Appropriate cases in which it is possible to use the dividing head these days are presented, sometimes in connection with computer numerical control machines. The process of angular rotation of a workpiece is illustrated on a shaft during production of straight-sided splines on the universal milling machine.
Description
Citation
CHLADIL, J. Univerzální frézka se 4. osou řízenou dělicím přístrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Znáte nástroje pomocí kterých lze frézovat závity? 2. Jaký je rozdíl v geometrii nástroje MAAG a Fellow? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO