Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Dle daného vrtání válce, zdvihu a ideálního indikátorového diagramu budeme zjišťovat maximální tlak ve válci a dále navrhovat rozměry pístní skupiny ( pístu a pístního čepu) a také ojnice. Pak budeme provádět pevnostní výpočet horního oka ojnice dle daných výpočtů a to pro zvolený materiál ojnice. Zvolený materiál nakonec vyhodnotíme zda je pro navrhovanou ojnici vhodný.
According to given to cylinder diameter, stroke and ideal indicator diagram we will investigate with maximum cylinder pressure and further design for proportions piston insider ( piston and piston - pin) as well as piston rod. Then shall do strength calculation upper connecting-rod eye according to given to calculations namely for the select material of piston rod. In the end we evaluate the select material whether is for suggested piston rod fit.
Description
Citation
MAČUGA, M. Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO