Demonstrace práce IVI ovladače dle technologie National Instruments

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o IVI ovladačích, a sice jejich výhodami a vznikem. Dále pak o programu, který demonstruje práci IVI Enginu, což bylo součástí zadání. Popsány jsou zde vlastnosti, funkce a algoritmy programu. Je zde rovněž popsán způsob práce s atributy (přidávání, změna a odstranění) v Labwindows/CVI, stručné pojednání o IVI Foundation a popis ovladače digitálního multimetru vytvořeného k demonstračním účelům. Jsou zde rovněž uvedeny výsledky a postupy kontrolních měření, kterými byly ověřovány uváděné výhody IVI ovladačů. Na závěr jsou uvedeny dosažené výsledky a možná vylepšení.
This thesis treats IVI drivers, their advantages and origins. It describes program demonstrating IVI Engine work, which was part of the assignment. Furthermore are described program properties, functions and algorithms. There is also described way of working with attributes (adding, editing and deletion) in Labwindows/CVI, brief chapter about IVI Foundation and description of digital multimeter driver made for demonstration purposes. Also, results and control measurement procedures, with which presented IVI drivers features were checked, were described. Lastly, achieved results and possible enhacements are presented.
Description
Citation
VÁLEK, P. Demonstrace práce IVI ovladače dle technologie National Instruments [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Milan Žalman, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO