Příprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálu

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceVe svém vystoupení seznámil student členy komise s hlavními výsledky své bakalářské práce. Otázky oponenta i členů komise zodpověděl správně a úplně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBřezina, Matějcs
dc.contributor.authorĎubašák, Matejcs
dc.contributor.refereeKosár, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:45:50Z
dc.date.available2018-10-21T21:45:50Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractHorčík je ľahký kov vhodný pre rôzne technické a biomedicínske aplikácie vďaka dobrému pomeru pevnosti k hmotnosti a biokompatibilite. Prášková metalurgia (PM) horčíka je moderná metóda spracovania pórovitého horčíka pri ktorej sú dosiahnuté špecifické mechanické vlastnosti vplyvom vysokej čistoty, materiálovej štruktúry a riadenej pórovitosti. Táto práca sa zameriava na prípravu a charakterizáciu porézneho horčíkového materiálu, pripraveného z práškového horčíku s priemernou veľkosťou častíc 50 µm. Proces prípravy pozostáva z lisovania prášku a z následného spekania zhutnených výliskov. Vlastnosti porézneho horčíku pripraveného metódou PM sú závislé na podmienkach každého individuálneho procesu. Lisovací tlak a teplota spekania boli menené pre optimalizáciu procesu. Boli skúmané mechanické vlastnosti (pevnosť v trojbodovom ohybe, tvrdosť) a optické vlastnosti (fraktografia a metalografia). Získané vlastnosti pripraveného horčíkového materiálu pomocou PM boli porovnané s odbornou literatúrou.cs
dc.description.abstractMagnesium is a lightweight metal suitable for various technical and biomedical applications due to its great strength-weight ratio and biocompatibility. The powder metallurgy (PM) of magnesium presents a modern method of porous magnesium processing, in which are reached specific mechanical properties influenced by high purity, material structure and controlled porosity during this process. This thesis deals with preparation and characterization of porous magnesium material which is prepared from a magnesium powder containing a particles with average size of 50 µm. The preparation process consists of powder pressing and sintering of green compacts. The properties of porous magnesium prepared by PM method depend on conditions of every individual process. The compaction pressure and sintering temperature were altered to optimize a preparation proces. There were examined mechanical properties (3 point bending, hardness) and optical properties (fractography and metallography). Obtained properties of porous magnesium prepared by PM were compared with technical literature.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationĎUBAŠÁK, M. Příprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other87284cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60376
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPorézny horčíkový materiálcs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectprášková metalurgiecs
dc.subjectPorous magnesium materialen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectpowder metallurgyen
dc.titlePříprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálucs
dc.title.alternativePreparation and properties of porous magnesium materialen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:24cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid87284en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:59:09en
sync.item.modts2021.11.10 13:26:46en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_87284.html
Size:
10.53 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_87284.html
Collections