Výroba převodové skříně osobního automobilu metodou Fused Deposition Modeling

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je tvorba virtuálního modelu převodové skříně osobního automobilu. Pro vytvoření jednotlivých dílů do finální sestavy byla použita převodová skříň z osobního automobilu Škoda Felicia. Konstrukce modelu sestavy a jeho úprava byla realizována v programu Autodesk Inventor, který je Softwarovou CAx aplikací. Finální výroba byla provedena technologií Rapid Prototyping, metodou Fused Deposition Modeling na zařízení uPrint z ABSplus materiálu pro účel vizualizace. Konečnou verifikací bylo sestavení jednotlivých dílů převodové skříně včetně zajištění její funkčnosti.
The aim of this work is creating a virval model of the car gearbox . The gearbox from the car Skoda Felicia was used to create the individusl parts into a final assembly. Construction of the assembly model and the layout have been implemented inAutodesk Inventor, which is a software CAx application. Final production was performed by Rapid Prototyping Technology, using the Fused Deposition Modeling equipment uPrint from ABSplus material for the purpose of visualization. The final verification was assemblin single patrs of the gearbox, including ensurance its functionality.
Description
Citation
ŠTĚRBA, O. Výroba převodové skříně osobního automobilu metodou Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Josef Sedlák, CSc. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Uveďte cenové srovnání výroby dílů pomocí 3D tiskárny uPrint a použitím konvenčních technologií. Použil byste v případě dalšího modelu opět technologii RP? Proč ano, proč ne? Měření mechanických vlastností materiálů ABS. Student otázky zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO