Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem

but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla velmi dobře. K otázce oponenta uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorBaďurová, Monikacs
dc.contributor.refereeBradáč, Albertcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:02Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:02Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na vytápění a výstupy energetické náročnosti budov. Práce se také zabývá výčtem různých variant tepelně-izolačních materiálů a konstrukčních možností vnějšího zateplování obvodového pláště objektu. Jsou zde nastíněny požárně technické charakteristiky stavebních materiálů a možnosti rozpočtování staveb. Druhá část práce je věnována konkrétnímu penzionu ve Starém Rejvízu, pro nějž jsou navrženy tři varianty zateplení. Ty jsou dále tepelně technicky posuzovány. Jsou zjištěny náklady na realizaci navrženého zateplení společně s náklady na provozování penzionu. V závěru práce je zhodnocení jednotlivých navržených variant zateplení obálek budovy spojených s ekonomickou návratností investic.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the assessment of the current proposal for pension envelopes along with proposing alternative plans with emphasis on reducing heating costs. The first section describes the types of buildings according to heating demand and output energy performance of buildings. Work also deals with a list of different variants of thermal insulation materials and design options outer insulation of the building envelope. It outlines fire characteristics of building materials and options of construction budget. The second part is devoted to a specific pension house in the Old Rejviz for which there are designed in three variants of insulation. These variants are then reviewed in terms of thermal insulation. Through research will bedetermined price of implementation of proposed insulation options together with the costs of operation of the pension. The conclusion is to evaluate each proposed version of insulation of the building envelope associated with the economic return on investment.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBAĎUROVÁ, M. Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91369cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59215
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPenzioncs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectzateplovací systémcs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjecttepelné mostycs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjectekonomická návratnost investic.cs
dc.subjectPensionen
dc.subjectinsulationen
dc.subjectinsulation systemen
dc.subjectenergy performanceen
dc.subjectthermal bridgesen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectthe economic return on investment.en
dc.titleVliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozemcs
dc.title.alternativeInfluence of the building envelope structures on the expenses associated with the operationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-11-04-14:41:08cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid91369en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:21:14en
sync.item.modts2021.11.12 11:16:13en
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
10.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_91369.html
Size:
8.75 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_91369.html
Collections