Systém pro zpracování dat ze zkušebních formulářů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření systému pro zpracování dat ze zkušebních formulářů za použití relační databáze Oracle a prostředí Oracle APEX. Práce analyzuje potřeby pro vytváření a zpracování zkušebních formulářů. Popisuje návrh a implementaci cílového systému.
The aim of this bachelor work is to develope the test form data processing system with the aid of relational database Oracle and environment Oracle Apex. The work analyses requirements of creating and processing test forms. It describes design and implementation of target system.
Description
Citation
PURDJAK, J. Systém pro zpracování dat ze zkušebních formulářů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejdříve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: V práci uvádíte, že rozhraní mezi aplikací TeleForm a Vaší DB je ODBC. Jakým způsobem je tedy TeleForm napojen na ODBC?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO