Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným zpracováním. Pozornost je věnována hodnocení mikrostruktury základního materiálu a vrstvy, dále měření tloušťky a mikrotvrdosti vrstvy po samotném žárovém nástřiku a také po aplikovaném tepelném zpracování. Únavové vlastnosti jsou posuzovány zejména na základě hodnocení lomových ploch a únavových trhlin po zkouškách nízkocyklové únavy prováděné při 800 °C.
This work deals with influence of applied protective AlSi layer on low cycle fatigue behaviour of substrate from nickel base superalloy Inconel 738 LC. Protective layer is made by thermal spraying, plasma spraying followed by heat treatment. The emphasis is especially concentrated to the microstructure evaluation of the protect layer and basic material, in addition, measurement of layer thickness and the microhardness in as sprayed conditions and after heat treatment. The fatigue behaviour is assessed by fracture area observation and fatigue cracks evaluation after low cycle fatigue tests carried out at 800 °C.
Description
Citation
HLAVNIČKA, R. Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO