Návrh projektu vývoje SOS náramku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím projektového řízení aplikovaného na projekt Vývoj SOS náramku. V první části práce jsou teoreticky zpracovány důležité pojmy a metody, které jsou v dalších fázích práce využity. V následující části lze nalézt analýzu prostředí, v případě tohoto projektu práce uvádí do problematiky kriminality v ČR i EU, a další analýzy, které poukazují zda je výhodné projekt realizovat. V poslední části jsou zpracovány vlastní návrhy řešení a přínosy projektu pro společnost.
The bachelor thesis deals with the use of project management applied to the SOS bracelet development project. In the first part of the thesis, important concepts and methods are theoretically elaborated, which are used in the later stages of the thesis. In the following part one can find an analysis of the environment, in the case of this project the thesis introduces the issue of crime in the Czech Republic and the EU, and other analyses that show whether it is profitable to implement the project. In the last part, the actual solution proposals and the benefits of the project for society are elaborated.
Description
Citation
ŠEVČÍKOVÁ, J. Návrh projektu vývoje SOS náramku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: V tabulce 14 máte položku investice a v jiné tabulce zase v jiné výši. Nájemné je zase v měsíčním pojetí. Jaké jsou tedy skutečné náklady a plánovaná prodejní cena? - částečně odpovězeno doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Jakou komunikační technologii jste zvažovala? - odpovězeno Jakou formu by jste navrhovala pro děti? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO