Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Vybrána byla společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace k finanční analýze a použitým metodám. V části druhé je uvedena charakteristika společnosti a výpočty ukazatelů. Třetí část zahrnuje hodnocení stávající situace firmy a návrhy na zlepšení.
The bachelors thesis is focused on the assessment of the financial situation of the selected company through financial analysis methods. I chose Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. The first part of the thesis contains theoretical information to the financial analysis and the methods used. The other part is listed characteristics of the company and the calculation of the indicators. The third part includes an assessment of the current situation of the company and suggestions for improvement.
Description
Citation
GALITA, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno RNDr. Chvátalová: V jakých jednotkách jsou údaje uváděné v tabulkách? Z jakého důvodu je průběh funkce IN05 v grafu na str. 54 lineární? - odpovězeno Doc. Zinecker: Konzultoval jste ve společnosti, které provozní ukazatele jsou pro společnost důležité? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO