Nábytek

Abstract
Výstupem diplomové práce je návrh a prototyp nábytku ve formě modulárního policového systému, který je určen k úschově a vystavení lahví s alkoholem. Přínosem práce je kombinace tradiční likérového bufetu a sektorového nábytku.
Furniture design in the form of a modular shelf system designed to store and display alcohol bottles. The aim of the work is a combination of traditional liquer cabinet and sector display units.
Description
Citation
BOCKOVÁ, M. Nábytek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
MgA. Ondřej Tobola (předseda) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen)
Date of acceptance
2019-05-14
Defence
Na úvod studentka představila svou diplomovou práci. Následně byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka zodpověděla dotazy obsažené v posudcích. V posudku vedoucího práce zazněla kritika nejednoznačnosti prezentovaného výstupu. S. Mikyta se kriticky pozastavil nad uhlazeností výsledného produktu, kontrastující s přípravnými fázemi práce. R. Koryčánek kritizuje výsledek z hlediska toho, co studentka představila jako inspiraci – práce studia Droog. Chybí mu prvek vtipu či nadsázky. Kritika následně směřuje také k technickým detailům provedení. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO