Měření slunečního záření - maticový snímač s fotodiodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem bakalářské práce je návrh levného maticového snímače s fotodiodami BPW34 pro měření přímého a difúzního slunečního záření. V teoretické části je obsažen rozbor slunečního záření, jevy ovlivňující sluneční záření a rešerše přístrojů pro jeho měření. V praktické části je obsažen návrh a výběr vhodných součástek, následně jeho sestrojení a ověření funkčnosti realizovaného snímače v provozních podmínkách. Výsledky měření byly z důvodu chyby v návrhu sestaveného snímače nevyhodnotitelné a bylo změřeno pouze celkové sluneční záření. Závěr je věnován shrnutí naměřených výsledků a dalšímu postupu úpravy snímače.
The aim of this thesis is to design a moderate matrix sensor equipped with photodiodes BPW34 which is used to measure direct and diffused solar radiation. The theoretical framework of the thesis is focused on the analysis of solar radiation, influencing phenomenon and devices used for measuring solar radiation. Practical part of the thesis includes design and selection of suitable parts followed by construction of the device and its testing in operating conditions. The irregularity in design of the sensor caused the error which led to the failure in evaluating of measurement. The overall solar radiation data was measured and evaluated. The conclusion is dedicated to the evaluation of results and possible future plans to redesign the device in order to correct the measurement of all required data.
Description
Citation
KOKEŠ, M. Měření slunečního záření - maticový snímač s fotodiodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Přesto v rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO