Měření CO2 pro smart home

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá oxidem uhličitým (CO2), jeho významem pro člověka a jeho měřením. V teoretické části najdete informace o jeho objevení, jeho využití v průmyslu, ale i o jeho nebezpečných účincích, koncentrací ve vzduchu, způsoby, jak tuto koncentraci měřit a jaká jsou pro to dostupná čidla na trhu. Praktická část se věnuje návrhu desky pro měření koncentrace CO2 a softwarovému řešení desky.
This bachelor thesis deals with carbon dioxide (CO2), its importance for human and its measurement. In theoretical part you will find information’s about its discovery, its use in industry, but also about its dangerous effects, levels of concentration in air, ways, how to measure this concentration and some sensors, that are available on the market. Practical part deals with developing of board for measuring concentration of CO2 and software solution.
Description
Citation
NOVÁK, R. Měření CO2 pro smart home [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO