Studie proveditelnosti otevření veganského tetovacího studia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářské práce se zaměřuje na zpracování studie proveditelnosti pro otevření nového veganského tetovacího studia, které bojuje proti krutosti vůči zvířatům, přírodě a planetě jako takové. Autor práce definuje základní teoretická východiska práce, zanalyzuje současný stav trhu včetně objasnění zmíněných současných problémů a v neposlední řadě navrhne způsob jejich řešení skrz podnikání společně s analýzou proveditelnosti celého projektu.
This bachelor thesis is focusing on processing feasibility study of new vegan tattoo studio opening in Brno fighting against cruelty to animals, nature, and the earth itself. Author will define basic theoretical basis of the thesis, analyze contemporary situation on the market including clarification of contemporary problems mentioned and, last but not least proposes the way of solving them through business together with a feasibility analysis of the whole project.
Description
Citation
KNECHTOVÁ, N. Studie proveditelnosti otevření veganského tetovacího studia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Mandel (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - In chapter Feasibility study assessment you have mentioned that initial investment exceeds your budget and there is possibility acceptable to borrow from relatives. What do you mean by relatives? Answered. Why did you start methodology/analysis with SLEPT analysis? Answered. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - What could be the reasons of potential failure? Answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO