Elektroinstalace rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá elektroinstalací rodinného domu. Jejím cílem je shrnout informace důležité při návrhu elektroinstalace a následně vytvořit projektovou dokumentaci elektroinstalace třípodlažního rodinného domu. První část práce je věnována předpisům a požadavkům na provádění elektroinstalace, kterými je nutné se řídit při tvorbě projektové dokumentace a následné montáži v objektu. Druhá část práce je zaměřena na vytvoření projektové dokumentace, která zahrnuje návrh ochrany před bleskem, silnoproudé a slaboproudé instalace, návrh a dimenzování rozvaděče a technickou zprávu.
In this bachelor's thesis is analyzed electrical installation of family house. It's goal is to summarize information important for designing electrical installation and subsequently create project documentation of electrical installation of three-floor family house. First part of the bachelor's thesis is dedicated to directives and demands for realization of electrical installation, which you need to lead by when creating project documentation and then assembling it in an object. The second part is focused on creating blueprints including lightning protection, low and high current installation, designing and dimensioning switchboards and technical report.
Description
Citation
DALECKÝ, J. Elektroinstalace rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Elektroinstalace rodinného domu“. Prezentace práce byla přehledná a student neměl problémy s vystupováním. Na otázky oponenta student odpověděl stručně. Diskuze nasvědčovala, že student má obstojné znalosti dané problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO