REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Památkový význam zahrady, uplatňování kompozičních záměrů a funkční principy se stávají východiskem návrhu. Tomu odpovídá kompletní vyčištění prostoru v jižním cípu předpolí, opětovné rozparcelování do tří částí s voliérou v nejjižnějším místě, prostorem ke hrám /labyrint a člověče nezlob se v životní velikosti/ v prostředním poli /obnovení zábavné náplně králičího kopečku/ a prostorem s multifunkčním zaměřením v předprostoru studeného skleníku. Severní plocha je rovněž koncipovaná s maximálním respektem k původním náplním. Celá centrální část proto zůstává oproštěna od stavebních zásahů a veškeré funkce, jimiž daný prostor musí disponovat, jsou vkládány do kompaktního objemu obíhající kolonády. Uvnitř vzniklého dvora se propisuje snaha o obnovu holandské a pomerančové zahrady s flexibilním charakterem využití prostoru jako celku.
Heritage significance of the garden, the application of compositional intentions and functional principles are becoming the starting point for the proposal. This is a complete clean-up area in the southern corner, the following, re-plotting in the three parts of the aviary in the southernmost spot area for the games / maze and ludo in life-size / in the middle / restore fun filling rabbit kopečku / a multifunction space with a focus in předprostoru cold glass. Northern area is also designed with maximum respect for the original fill. The entire central portion remains free from interference, and all of the functions which must have the space, are fed into a compact volume circulative colonnade. Inside Justice created the propisuje Dutch effort to restore the gardens with orange and flexible character of the area as a whole.
Description
Citation
BURYŠKA, P. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zbyněk Pech (předseda) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (člen) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO