Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahom bakalárskej práce je pojednanie o základných typoch hydrostatických hydrogenerátorov s ohľadom na ich konštrukciu, výhody a nevýhody a použitie v praxi. V druhej časti práce je dôraz kladený na možnosti znižovania hluku vybraných hydrostatických hydrogenerátorov. Text je doplnený množstvom obrázkov a grafických závislostí pre lepšie pochopenie pojednávaného problému.
This bachelor work is about basic types of positive displacement pumps, focused on their design, advantages and disadvantages and their applications. In the second part of the work we are focused on the possibilities of reducing noise levels of some types of positive displacement pumps. The whole work consists of many pictures and diagrams for the better understanding.
Description
Citation
POPRAC, M. Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO