Domácí meteostanice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem domácí meteostanice. Cílem této práce je vytvoření domácí meteostanice, která měří teplotu, vlhkost, tlak, srážky, směr a rychlost větru. Práce je věnována problematice meteorologie, následuje seznámení s dostupnými meteostanicemi na trhu a definování požadavků na navrhovanou meteostanici. Dále je vytvořen samotný návrh hardware, konstrukční provedení a implementace software. Závěr práce je věnován zhodnocení dosažených výsledků.
The thesis deals with the design of a home weather station. This work aims to create a home weather station that measures temperature, humidity, pressure, precipitation, wind direction and speed. This thesis examines the problems of meteorology, followed by an introduction to the available weather stations on the market and defining the requirements for the proposed weather station. Then the actual hardware design, structural design and software implementation is created. The conclusion of the thesis represents the evaluation of the achieved results.
Description
Citation
MACEK, J. Domácí meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy vypsané níže. Student detailně a srozumitelně prezentoval obsah a průběh své práce za 15 minut, společně s názornou ukázkou vytvořeného systému. Prezentace byla vypracována kvalitně. Otázky oponenta: 1.Co znamená klouzavý průměr a jaký je vztah k aritmetickému průměru? Student odpověděl na otázku dobře a popsal daný vztah mezi oběma průměry. 2.Bylo dosaženo požadovaných přesností fyzikálních veličin teploty, atmosférického tlaku, rychlosti větru, úhrnu srážek? Můžete je uvést v procentech na jmenovitých rozsazích u svého zařízení? Student uvedl a popsal získání všech dotazovaných přesností a odůvodnil důvody pro menší přesnost u některých měření. Otázky v průběhu rozpravy: Jak jste měřil rychlost větru? Proč požadovaná přesnost anemometru neodpovídá vybrané přesnosti? Proč jste do tabulky zvažovaných stanic nedal i tu svou? Jaké jsou možnosti lokalizace? Jak jste uvažoval při návrhu napájení? K čemu stanici používáte?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO