Nastavitelný modul osvětlení do domácnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením a sestavením modulu s regulovatelným zdrojem světla, u kterého je možno měnit barvu a intenzitu osvětlení. Modul bude vybaven senzory zajišťující autonomní řízení a adaptabilní chování v závislosti na přítomnosti uživatele. Součástí bude uživatelské rozhraní zobrazující stav osvětlení.
This bachelor thesis is dealing with creation and construction of adjustable light source module that has controllable color and brightness. The module has built in sensors providing autonomous control and adaptable behaviour which depends on presence of a user in front of module. User interface is also included, which displays current statistics of lighting condition.
Description
Citation
TKÁČOVÁ, D. Nastavitelný modul osvětlení do domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Studentka obhájila bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděla na dotazy komise týkající se výdrže baterií, využití wi-fi připojení. Bylo diskutováno využití sleep módu a jakým způsobem z něj zařízení přejde do standardního režimu. Řešily se možné úpravy vývojového diagramu systému.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO