Budova autobusového terminálu - statické řešení

but.committeedoc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na dotazy vedoucího a oponenta. Následně kladli dotazy členové komise: doktor Koláček: Nastiňte harmonogram výstavby a postup rektifikace. Student zodpověděl. docent Nečas: Táhla, jejich vnitřní síly, protažení. Student zodpověděl. docent Lehký: Vzpěr, okrajové podmínky, ověření. Student zodpověděl. docent Klusáček: Způsob vyztužení ozubu. Student zodpověděl s dopomocí.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZich, Milošcs
dc.contributor.authorFišman, Davidcs
dc.contributor.refereeJurík,, Michalcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:34Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:34Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stavebním a konstrukčním řešením projektu autobusového terminálu v Liberci. Budova je tvořena třemi podlažími s různou funkcí. Z hlediska konstrukčního tvaru je budova po celé délce tvořena průřezem dvoupatrové, nesymetrické, oboustranně zavěšené konzoly. Hlavní nosná konstrukce střechy se po celém svém obvodu podílí na únosnosti níže položeného stropu pomocí soustavy táhel. Návrh byl založen na studii proveditelnosti projektu, která stanovila koncepci vzhledu konstrukce. Hlavním cílem práce byl návrh řešení nosné konstrukce, provedení statické analýzy, dimenzování a posouzení metodou mezních stavů dle odpovídajících ČSN EN. Výsledné řešení nosné konstrukce kombinuje zejména železobetonové prvky, které jsou dále vhodně doplněny o montované prvky ocelové. Železobetonové konstrukce jsou ve výsledném řešení prováděny z části monoliticky a z části formou prefabrikace. Pro nejvíce zatížený konzolový průvlak střechy byla navržena železobetonová a předpjatá varianta. Práce byla ve svém rozsahu zhotovena v BIM kompatibilním provedení.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the construction and design solution of the bus terminal project in Liberec. The building consists of three floors with different functions. In terms of structural shape, the entire length of the building consists of a cross-section of a two-storey, asymmetrical cantilever suspended on both sides. The main load-bearing structure of the roof contributes along its entire circumference to the load-bearing capacity of the lower ceiling by a system of ties. The design was defined by a feasibility study of the project, which established the concept of the appearance of the structure. The main target of the thesis was to design the solution of the load-bearing structure and then perform static analysis, dimensioning and assessment by the method of limit states according to the corresponding ČSN EN. The solution of the construction consists mainly of reinforced concrete elements which are suitably combined with steel parts. Elements of reinforced concrete are designed as monolitic or prefabricated. For the most loaded two-sided cantilever was designed reinforced concrete variant and prestressed variant. The thesis was made in its extent in a BIM compatible design.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationFIŠMAN, D. Budova autobusového terminálu - statické řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141718cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203621
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutobusový terminálcs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectoboustranná konzolacs
dc.subjectzavěšená konzolacs
dc.subjectmonolitická konstrukcecs
dc.subjectprefabrikovaná konstrukcecs
dc.subjectinformační model budovycs
dc.subjectBIMcs
dc.subjectBus terminalen
dc.subjectdieen
dc.subjecttwo-sided cantileveren
dc.subjectsuspended consoleen
dc.subjectmonolithic constructionen
dc.subjectprefabricated constructionen
dc.subjectbuilding information modelen
dc.subjectBIMen
dc.titleBudova autobusového terminálu - statické řešenícs
dc.title.alternativeBus terminal building - static analysisen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:07:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141718en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:34en
sync.item.modts2022.02.08 04:16:51en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
120.62 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58823.pdf
Size:
55.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58823.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58824.pdf
Size:
55.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58824.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141718.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141718.html
Collections