Používané principy chlazení v průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci jsou shrnuty hlavní chladicí metody, které se používají v oblasti průmyslových chladicích zařízení. Dále je pojednáno o pracovních látkách v chladicí technice s přihlédnutím k jejich vlivům na životní prostředí; poškozování ozonové vrstvy a vliv na klimatické změny. Zvláštní pozornost je věnována vlastnostem čpavku. Z řady principů je bakalářská práce zaměřena zvláště na čpavková chladicí zařízení. Dále se práce zabývá principem tepelného čerpadla. Z jiných způsobů chlazení je pojednáno o principu vírové trubice a principu termoelektrického chlazení.
This thesis summarizes the main cooling methods used in industrial cooling systems. It also discusses the fluids used in cooling, their influence on environment; ozone layer and climate change. The thesis closely describes the properties of ammonia and out of the many cooling methods on the market, it mostly concentrates on ammonia cooling systems. The thesis also discusses heat pumps, vortex tubes, and thermoelectric cooling.
Description
Citation
MACHALA, J. Používané principy chlazení v průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO