Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této bakalářské práce je návrh a následné vypracování prováděcí projektové dokumentace na novostavbu bytového domu ve Vysokém Mýtě. Bytový dům se nachází v klidné městské lokalitě „Za Pivovarem“, která je dle územního plánu určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Svislý nosný systém budovy je stěnový obousměrný. Nosnými prvky jsou vápenopískové tvárnice. Vodorovný nosný systém je vytvořen ze skládané stropní konstrukce z POT nosníků a MIAKO vložek. Objekt bytového domu je zateplen pomocí větrané fasády. Hlavním architektonickým ztvárněním budovy jsou vodorovně orientované vnější vlákno cementové desky, mají přiznané spáry a jsou od sebe vzájemně odskákané. Barva desek je šedá a oranžová. Tvarově je budova složena ze dvou kvádrů, kdy prostřední část je užší, vyšší a vyčnívající před druhou částí. Bytový dům je rozdělen na čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu se nachází technické zázemí objektu a sklepní kóje. V přízemí jsou zamýšleny parkovací stání a společenská místnost. Zbylá podlaží jsou vyčleněna pro bytové jednotky. Celkově je v objektu navrhováno devět samostatných bytových jednotek včetně jednoho pro osoby se sníženou schopností a orientací v prostoru.
The focus of this bachelor's thesis is the design and subsequent production of implementation project documents for a new flat building in Vysoké Mýto. The apartment building is located in the calm urban district "Za Pivovarem," which is zoned for residential and family houses. The building's vertical load-bearing system is a two-way wall. Limestone blocks serve as the foundation. A folded ceiling structure composed of POT beams and MIAKO inserts serves as the horizontal load-bearing system. A vented facade insulates the apartment building. The building's principal architectural concept is a horizontally oriented cement board outer fibre with visible joints that bounce away from each other. The boards are gray and orange. The structure is divided into two parts, the middle of which is narrower, higher, and protrudes in front of the second. The apartment complex is separated into four above-ground and one basement level. A cellar and a technical background of the building can be found in the basement. Parking spots and a common rooms are planned on the ground floor. Residential flats will occupy the remaining floors. The structure will have nine unique dwelling units, including one for those with limited mobility and spatial orientation.
Description
Citation
KUČERA, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Doc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Pilinszki - tajemník, Ing. Klára Hobzová - tajemník, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedla: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu - energetická náročnost, FVE panely, využití dešťové vody, předokenní žaluzie. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: -situace C.1.1.2 - ochranná pásma inženýrských sítí -souběh inženýrských sítí -hydroizolační vrstva speciální vlastnost u vegetační střechy, certifikát u izolace, SBS vs mPVC -alternativy hydroakumulační a drenážní vrstvy u vegetační střechy Otázky členů komise: -typ vegetační střechy, zavlažovací systém Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO