Ukázkové úlohy pro výuku automatizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření ukázkových úloh kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Tyto ukázkové úlohy budou použity ve výuce předmětu automatizace. K návrhu úloh byl použit program LOGO!Soft Comfort. Ověření správné činnosti bylo provedeno na programovatelném automatu LOGO! 0BA5.
The aim of this bachelor tesis puts mind to the problem of forming combinational and sequential logic circuit tasks. These demonstrational tasks will be used in the educational system for the subject automation. To design the tasks was used the program LOGO!Soft Comfort . Verification of proper running was done by the programmale logic controller LOGO! 0BA5.
Description
Citation
DOČEKAL, A. Ukázkové úlohy pro výuku automatizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO